Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.

Darmowe ogłoszenia nieruchomości

Kategorie

Ogłoszenia wyróżnione

Zbycie nieruchomości przez dziedziczącego małżonka a konsekwencje podatkowe

Małżonkowie nabywający nieruchomość w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej stają się, każdy z osobna, właścicielami całości tej nieruchomości. Tym samym w razie śmierci jednego z nich i dziedziczenia przez drugiego małżonka udziału przysługującego zmarłemu partnerowi, nie musi on czekać pięciu lat od daty otwarcia spadku, aby nie zapłacić podatku dochodowego z ...